Nghiên cứu lâm sàng

Nghiên cứu chứng minh Kim Tiền Thảo chữa sỏi

Tên nghiên cứu : Nghiên cứu tác dụng ức chế tạo sỏi và cơ chế tác dụng của Kim Tiền Thảo trên chuột Tác giả :Jun Mi và

Nghiên cứu khoa học chứng minh công dụng cây Kim tiền Thảo

Tên nghiên cứu: Khám phá cơ chế trị liệu của Desmodium styracifoliumtrên chấn thương thận do tinh thể oxalate sử dụng

Tác dụng chống viêm của cây Mã Đề

Tên nghiên cứu: A protocol for systematic review of Plantago major L. effectiveness in accelerating wound-healing in

Tác dụng hỗ trợ triệu chứng thận hư của cây Mã Đề

Tên nghiên cứu: Plantago asiatica L. Ameliorates Puromycin Aminonucleoside-Induced Nephrotic Syndrome by Suppressing

Tác dụng chống viêm của Cây Tầm Gửi Gạo

TÊN NGHIÊN CỨU : Nghiên cứu tác dụng chống viêm của tầm gửi cây gạo (Taxillus chinensis (DC) Dans.) và tầm gửi cây na

Xác nhận thành phần Catechin và Quercituron từ cây Tầm Gửi Gạo

TÊN NGHIÊN CỨU : Phân lập và xác định cấu trúc catechin và quercituron từ cây tầm gửi – Taxillus chinensis (DC) Dans.