Xác nhận thành phần Catechin và Quercituron từ cây Tầm Gửi Gạo

468 views

TÊN NGHIÊN CỨU : Phân lập và xác định cấu trúc catechin và quercituron từ cây tầm gửi – Taxillus chinensis (DC) Dans. sống trên cây gạo

NĂM THỰC HIỆN : 2011

TÁC GIẢ : Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Phan Văn Kiệm

NƠI THỰC HIỆN : Đại Học Dược Hà Nội

LINK : http://aut.vjol.info/index.php/tcdh/article/view/14181

PHƯƠNG PHÁP :

Định tính bằng sắc ký lớp mỏngPhân lập các chất bằng sắc ký cột Dianion và YMC-RP-18. Nhận dạng các chất phân lập được dựa vào nhiệt độ nóng chảy và số liệu các phổ MS, NMR một chiều và hai chiều. Nhiệt độ nóng chảy đo trên máy Kofler micro hostagePhổ khối lượng ghi trên máy AGILENT 1100 LC-MSD Trap. dạng phun mù điện (ESI-MS) tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ghi trên máy BRUKER-AM-500FT-NMR-Spectrometer tại Phòng Cộng hưởng từ hạt nhân – Viện Khoa học và Công nghệ VN.

KẾT QUẢ :

Từ dịch chiết ethanol tầm gửi taxillus chinesis (DC) Dans. sống trên cây gạo, bằng phương pháp sắc ký cột nhiều lần đã phân lập được 2 hợp chất kí hiệu là: TGGT-3 và TGGT-5. Dựa vào số lượng phổ khối lượng, phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều, so sánh với tài liệu đã công bố, xác định TGGT-3 là catechin và TGGT-5 là quercituron (= miqueliamin).

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn