Tác dụng chống viêm của Cây Tầm Gửi Gạo

788 views

TÊN NGHIÊN CỨU : Nghiên cứu tác dụng chống viêm của tầm gửi cây gạo (Taxillus chinensis (DC) Dans.) và tầm gửi cây na (Macrosolen tricolor (Lecomte) Dans)

NĂM THỰC HIỆN : 2011

TÁC GIẢ : Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh

NƠI THỰC HIỆN : Đại học Dược Hà Nội

LINK : http://www.vjol.info/index.php/tcdh/article/view/14151/0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Gây viêm cấp, gây viêm mạn (gây u hạt). Các số liệu thu thập được xử lí bằng phương pháp thống kê sinh học theo t-test-Student và test trước sau (Avant-apres).

KẾT QUẢ :

  • Trên mô hình gây phù chân chuột cống trắng bằng carrageenin và gây viêm màng bụng chuột cống trắng bằng carrageenin + formaldehyd, cao lỏng tầm gửi cây gạo (Taxillus chinensis (DC) Dans.) và cao lỏng tầm gửi cây na (Macrosolen tricolor (Lecomte) Dans.) với liều 20g dược liệu/kg và 40g dược liệu/kg đều có tác dụng chống viêm cấp, tuy nhiên tầm gửi cây gạo có tác dụng mạnh hơn tầm gửi cây na, liều 40g/kg tác dụng tốt hơn liều 20g/kg.
  • Trên mô hình gây viêm mạn bằng cách cấy sợi amiant dưới da gáy chuột, cao lỏng tầm gửi cây gạo và tầm gửi cây na ở cả 2 liều 30g/kg và 60g/kg không có tác dụng chống viêm mạn tính.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn