Dược liệu

Tổng quan về cây Tầm Gửi Gạo

Tên tiếng Việt: Mộc vệ trung quốc, Tầm gửi, Chùm gởi, Mạy phác (Tày) Tên khoa học: Taxillus chinensis (DC.) Danser Họ:

Tổng quan về cây Mã Đề

Tên tiếng Việt: Mã đề, Xa tiền, Xu ma, Nhã én dứt (Thái), Su mà (Tày), Nằng chấy mía (Dao) Tên khoa học: Alisma

Tổng quan về cây Kim Tiền Thảo

Tên tiếng Việt: Rau má lông, Liên tiền thảo, Rau má thìa, Kim tiền thảo,Đồng tiền lông, mắt trâu, dây sâm lông (Quảng

Tổng quan về Cỏ Mần Trầu

Tên khác: ngưu cân thảo, tết suất thảo, cỏ vườn trầu, thanh tâm thảo, màng trầu, ngưu cân thảo, cỏ chỉ tía. Hang ma

Tổng quan về cây Thổ Phục Linh

Tên tiếng Việt: Thổ phục linh, Khúc khắc, Drạng lò (Châu mạ), Tơ pớt (KHo), Lái (KDong), Cẩu ngỗ lực, Khau đâu (Tày),

Tổng quan về cây Cối Xay

Tên tiếng Việt: Cối xay, Giàng xay, Kim hoa thảo, Quýnh ma, Co tó ép (Thái), Phao tôn (Tày) Tên khoa học: Abutilon

Tổng quan về cây Cỏ Tranh

Tên tiếng Việt: Cỏ tranh, Bạch mao căn, Nhả cà, Lạc cà (Tày), Gan (Dao), Đia (Kdong) Tên khoa học: Imperata cylindrica