Sản Phẩm

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT HOÀN TIỀN CỦA SẢN PHẨM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE DƯỠNG THẬN ĐAN

Để được tham gia chương trình Cam kết hoàn tiền của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dưỡng thận đan, Quý khách vui

TPBVSK DƯỠNG THẬN ĐAN

THÀNH PHẦN : Mỗi gói 5g có chứa: Cao khô Kim tiền thảo 800 mg Cao khô Cỏ mần trầu 800 mg Cao khô Tầm gửi gạo 800